Container-Kolonie

studie 2016
Břehy

P. Lejdar, S. Krčilová, J. Pecharová